logo
Nákupný košík

ENSK
Menu
Doc. MUDr. Viera Doničová PhD.

Diabetologická, interná a metabolická ambulancia

Balík PLUS
english  slovensky

 

Snažíme sa udržať cukor pod kontrolou

Čo poskytujeme

 

 PRE POISTENCOV UNIONU  POSKYTUJEME  INTERNĚ AJ  ROZŠÍRENÉ EDUKÁCIE V DIABETOLÓGII

Diagnostické metódy

Kontinuálne monitorovanie glykémie a liečba inzulínovými pumpami​

túto metódu sme zaviedli ako prví na Slovensku, umožňuje zistiť glykemické výkyvy počas dňa aj spánku v trvaní 3-5 dní, čo pomáha cielenejšie upraviť liečbu diabetického pacienta

Webový systém Huma- Link na predpoveď glykémie a rizika hypoglykémie

• Monitorovanie krvného tlaku a variability srdcovej frekvencie

• Pristrojové vyšetrenie poškodenia nervových vláken pri cukrovke

• Ultrazvuk ciev na dolných končatinách

• Meranie obsahu tukov v tele


Ultrazvuk ciev na dolných končatinách
Ultrazvuk ciev na dolných končatinách
Prístrojové vyšetrenie poškodenia nervových vlákien pri cukrovke
Prístrojové vyšetrenie poškodenia
nervových vlákien pri cukrovke
Infúzna liečba v rámci infúznej miestnosti
Infúzna liečba v rámci
infúznej miestnosti


Liečebné metódy

• Pumpové okienko pre pacientov liečených inzulínovou pumpou

• Liečba bolesti magnetostimuláciou

• Liečba ionizovaným kyslíkom (špeciálne upravovaný, "aktívny" kyslík)

• Infúzna liečba vrámci infúznej miestnosti

Edukačné metódy

• prednášky so špeciálnym zameraním na zdravý životný štýl, prevenciu aj liečbu diabetu a metabolických porúch

• edukačný cyklus pre diabetických pacientov, vedený špecializovanou školenou zdravotnou sestrou
• pravidelná spolupráca so Zväzom diabetikov mesta Košíc

Školiace pracovisko

Poskytujeme možnosť absloventskej stáže pre absolventov stredných škôl.
Na našom pracovisku boli realizované nasledovné ŠVOČ, bakalárske, magisterské a diplomové práce:


Kontinuálne monitorovanie glukózy a konvenčný selfmonitoring, DFNsP a LFUK Bratislava, I. Detská klinika, Celoškolské kolo ŠVOČ , apríl 2005, LF UK Bratislava, Pallayová M., I. miesto, školitelia: Barák Ľ., Doničová V.

Poruchy kontinuálneho monitorovania glukózy- hypotéza vplyvu patofyziologických mechanizmov na funkciu glukózového senzora, Pallayová M., FNsP a LFUK Bratislava, I. Detská klinika, Celoškolské kolo ŠVOČ , apríl 2005, LF UK Bratislava, školitelia: Barák Ľ., Doničová V.

Tesná kompenzácia glykémií u kriticky chorých pacientov, LF UPJŠ Košice, Klinika anesteziologie a intenzívněn medicíny, Celoškolské kolo ŠVOČ, apríl 2004, LF UPJŠ Košice , Čerhytová A, Illéšová A, Jakubovoá M, Millerová J, Ulmanová M, školitelia: Doničová, V., Firment, J.

Hodnotenie výkyvov glykémii pri kontinuálnom monitorovaní glukózy u dobre kompenzovaných pacientov s diabetes mellitus 2.typu. LF UPJŠ Košice, Celoškolské kolo ŠVOČ, apríl 2004, LF UPJŠ Košice, Zembiaková S, III .miesto, školiteľ: Doničová, V.

Súčasný stav edukácia a návykov pacientov liečených inzulínom pri vedení motorových vozidiel na Slovensku a právne normy EU, apríl 2010, Interná a diabetologická ambulancia Poliklinika Juh Košice, Žovinová V., II.miesto, Doničová, V.


Bakalárske práce:

Palatinusova K.: Ako je diabetik v súčasnosti vzdelávaný a edukovaný o svojom ochorení a aké sú jeho predstavy a návrhy na nové riešenia, UPJŠ Košice, Ústav pre bakalárske a magisterské štúdiá, Katedra ošetrovateľstva, 2007, školiteľ Doničová V.

Zselenyáková A.: Vedenie motorových vozidiel diabetikom, stav edukácie a projekt edukácie, UPJŠ Košice, Ústav pre bakalárske a magisterské štúdiá, Katedra ošetrovateľstva, 2007, školiteľ Doničová V.


Diplomové práce:

Pallayova M.: Klinický prínos kontinuálneho monitorovania glykózy pri intenzifikovanej inzulínovej liečbe a konvenčnom selfmonitoringu, LF UK Bratislava, 2005, školiteľ Doničová V.

Zošiaková L.: Význam monitorovania glykémie u diabetikov, presnosť meraní glukometrov a ich využívanie v ambulantnej praxi, UPJŠ Košice , Katedra ošetrovateľstva, 2009, školiteľ Doničová V.

Zselenyáková A.: Vplyv kontinuálního monitorovania glykémie na kvalitu života pacientov s diabetes mellitus, UPJŠ Košice, Katedra ošetrovateľstva, 2009, školiteľ Doničová V.

Monika Hulajová: Diabetes mellitus a gravidita, Katedra klinickej farmakológie UPJŠ Košice 2010, školitelia: Linková M. , Doničová V.

Žovinová Veronika.: Vedenie motorových vozidiel u pacientov s diabetes mellitus, LF UPJŠ Košice, I. Interná klinika- 2013 Dravecká I, Doničová V.

Repko P.: Pohyb a jeho vplyv na výkyvy glykémií u pacientov s DM typu l., výsledky kontinuálneho monitorovania glykémií, LF UPJŠ Košice, I. Interná klinika- 2013, školiteľ Doničová V.

Zimmermann J.: Sociálne aspekty pacientov s diabetom pri vedení motorového vozidla. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave, detašované pracovisko Michalovce, Katedra sociálnej práce- 2012, Vedúci záverečenej práce a oponent Doničová V.

 

Atestačné  práce, PhD práce:

Gergelyová Lucia MUDr., Vedenie motorových vozidiel u pacientov s diabetes mellitus na Slovensku vo vzťahu k EÚ. LF University Jeseniovej  Martin, školiteľ  Doničová V.

Gáborová Martina MUDr., Gestačný diabetes mellitus, LF UPJŠ Košice, školiteľ  Doničová V.© Všetky práva vyhradené - www.diabetolog.com - Tvorba web stránok od Grandiosoft© Copyright 2011 www.diabetolog.com | Tvorba web stránok od Grandiosoft

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam